bg

Rehabilitacja Chrystusa Bożego

Jedyne w swoim rodzaju dzieło poparte faktami. Demaskuje ono duchowe podłoże dotyczące nadużycia imienia Jezusa, Chrystusa
przez zewnętrzne religie.

 

49,00 zł

Zamów bezpośrednio

* cena bez VAT i kosztów przesyłki

Rehabilitacja Chrystusa Bożego
bg
 • Działanie Chrystusa Bożego 2000 lat temu w Jezusie z Nazaretu - aż po współczesność w Bożym słowie proroczym
 • Walka zewnętrznych religii przeciwko prachrześcijańskiemu nurtowi
 • Przemoc, wojny i przestępstwa pod płaszczykiem "chrześcijaństwa"
 • Kościelne dogmaty i zasady wiary - zapowiedź walki przeciwko Chrystusowi
 • Krwawe ślady Kościołów
 • Otchłanie nauki Marcina Lutra
 • Lekceważenie i ucisk kobiet
 • Przestępstwo wobec stworzenia Bożego
 • "Dowiedz się także, czego nauczał naprawdę Jezus, Chrystus i czego naucza ponownie poprzez słowo prorocze. Przeczytaj na temat" - Wolny Duch,
  Bóg w nas.

Bezpłatne broszury -
wyciąg z rozdziałów książki.

We fragmentach tych przedstawiono niektóre aspekty nadużywania imienia Jezusa, Chrystusa.
Przede wszystkim przekłamanie i sfałszowanie Jego pierwotnej nauki i wynikające
z tego katastrofalne następstwa dla ludzkości i całej ziemi.

 

Napisz do nas

 

 

 

Dziękujemy za skontaktowanie
się z nami!